Bra att veta / Good to know

Fotpinnsatser levereras med pedaler och fotsteg i ny design och fästplattorna lackerade i svart epoxy.

The rear sets will be delivered with levels and footrests in a new design and the mounting-plates are paintet in black epoxy.

Alla fotpinnsatser är försedda med lager av mässing och med Uni-Ball i länkstagen. Ange alltid MC-märke och årsmodell vid beställning. Tillbakaflyttande fotpinnar kan i vissa fall blockera kickstarten.

All rear sets equipped with brass bearings and Uni-Ball in the links. When ordering, always state motorcycle type and make year. Mouting of Rear Sets can in some cases block the kickstarter.

För mer info gällande de olika fotpinnsatserna, klicka på bilderna.

For more information regarding the different rear sets, click the images.